Zastupitelstvo

Starosta: Josef Pazdera
Zástupce starosty: Kristýna Šťastná
Finanční výbor: Zdeněk Semerád
Kontrolní výbor: Anna Jarkovská
Komise pro činnost v lese: Jiří Kovář
Komise pro meziobecní spolupráci: Helena Kučerová
Kulturní komise: Alena Jarkovská