Úřední deska

Závěrečný účet obce za rok 2022

31. 05. 2023 - 19:54

Závěrečný účet 2022Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2022FIN 12-2022Rozvaha 12-2022Výkaz zisku a ztrátyPříloha 12-2022