Inzerce

Jak na to?

zašlete na adresu masojedy@quick.cz text Vašeho inzerátu a na účet obce (427836309/0800) zašlete finanční obnos odpovídající druhu inzerátu a požadované délce zveřejnění.

nebo

přineste text Vašeho inzerátu na obecní úřad v úředních hodinách a finanční obnos odpovídající druhu inzerátu a požadované délce zveřejnění zaplaťte do pokladny obce.

Ceník:

Soukromý (nekomerční) inzerát…….1 měsíc………..30,- Kč

…….1 rok………….300,-Kč

Podnikatelská inzerce……………….1 měsíc………..100,-Kč

……………….1 rok…………1.000,-Kč