Úřední deska

Návrh závěrečného účtu obce Masojedy 2023

11. 03. 2024 - 20:47

Návrh závěrečného účtu 2023Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2023FIN 12-2023Rozvaha 12-2023Výkaz zisku a ztráty 12-2023Příloha 12-2023