Obecní úřad

Úřední hodiny: středa 18 – 19 hodin.
E-mail: masojedy@gmail.com
Telefon: +420 321 677 902 v úředních hodinách, +420 321 677 903 starosta
Bankovní spojení: 427836309 / 0800, účet vedený u České spořitelny, pob. Český Brod
IČ obce: 00665151
Kód obce: 564702

 

Zastupitelé a zastupitelky

Starosta: Josef Pazdera
Zástupce starosty: Kristýna Šťastná
Finanční výbor: Zdeněk Semerád
Kontrolní výbor: Anna Jarkovská
Komise pro činnost v lese: Jiří Kovář
Komise pro meziobecní spolupráci: Helena Kučerová
Kulturní komise: Alena Jarkovská

********************