Veřejná schůze POZVÁNKA

10. 06. 2016 - 20:06

Obecní zastupitelstvo Masojedy

Veřejná schůze

Zasedání Obecního zastupitelstva v Masojedech se koná ve středu dne 15.6.2016

v místnosti obecního úřadu od 19. hodin.

Program:

1. kontrola minulého zápisu

2. závěrečný účet za rok 2015 včetně zprávy o výsledku

přezkoumání hospodaření obce

3. různé

Zasedání obecního zastupitelstva v Masojedech je veřejné a zveme všechny

občany. Účast členů zastupitelstva je povinná.

Josef Pazdera -starosta