OZNÁMENÍ OBČANŮM – Dopis od Policie ČR

13. 02. 2012 - 14:52

OZNÁMENÍ OBČANŮM

Dopis od Policie ČR

V poslední době se množí případy, kdy policisté OOP Kostelec nad Černými lesy nemohou najít nemovitost z důvodu neoznačení číslem popisným, nebo číslem orientačním. Neoznačené nemovitosti tak v případě nutnosti značně komplikují a zpomalují práci policie ale i dalších složek integrovaného záchranného systému (hasiči, záchranná služba). Zejména v případech, kdy je bezprostředně ohrožen lidský život, nebo majetek občanů.

Upozorňuji občany na povinnost mít své domy řádně označeny číslem popisným. Objekty určené k rekreaci řádně označené číslem evidenčním.

Povinnost označení budov je upravena zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v § 32 odst. 1. Za neoznačení budovy hrozí majiteli nemovitosti pokuta podle § 47b odst. 1 písm. c) zákona číslo 200/1990 Sb., o přestupcích až do výše 10.000,- Kč. Policie je povinna ze zákona řešit každé protiprávní jednání o kterém se dozví. Přijde mi však zbytečné řešit tyto “závažné” přestupky za které hrozí pokuty v řádech tisíců korun, když jde vše vyřešit tabulkou v hodnotě cca 200,- Kč a cca 15 minut práce. Předem děkuji za Vaši spolupráci a věřím, že se již s tímto jevem nebudeme v budoucnu setkávat. Pokud by však tento “nešvar” trval i nadále (od května 2012), budeme vyvozovat individuální odpovědnost majitelů nemovitostí.