Veřejná schůze POZVÁNKA

29. 02. 2016 - 20:47
 • Obecní zastupitelstvo Masojedy

  Veřejná schůze

  Zasedání Obecního zastupitelstva v Masojedech se koná ve středu dne 16.3.2016

  v místnosti obecního úřadu od 19. hodin.

  Program:

  1. kontrola minulého zápisu

  2. schválení inventur za rok 2015

  3. účetní závěrka za rok 2015

  4. rozpočtové opatření č. 1

  5. různé

  Zasedání obecního zastupitelstva v Masojedech je veřejné a zveme všechny

  občany. Účast členů zastupitelstva je povinná.

  Josef Pazdera -starosta