Jednání OZ 23.3.11

23. 03. 2011 - 19:51

Zápis z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 23. 3. 2011

   Zasedání zahájil starosta ve 20 hod. Prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno.

Bylo přítomno  6 členů obecního zastupitelstva:

p. J. Pazdera st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml.,

p. V. Olmr a p. J. Kovář

Starosta přečetl následující program:

  1. kontrola minulého zápisu
  2. vyhodnocení výběrového řízení na rekonstrukci OÚ
  3. rozpočtové opatření č. 1
  4. směrnice pro výkon spisové a archivní činnosti na OÚ

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. A. Jarkovská a p. V. Olmr

1. Kontrola minulého zápisu

Zápis z jednání ze dne 2. 2. 2011 přečetla p. K Šťastná. Bylo bez připomínek.

2. Výběrové řízení na rekonstrukci OÚ

Výběrová komise navrhuje obec. zastupitelstvu schválit závěr výběrové komise na rekonstrukci OÚ.

Vybraný uchazeč:

HRADEŠÍNSKÁ STAVEBNÍ s.r.o.

Jahodová 2890/109

106 00  Praha 10

Ing. Josef Stehlík – jednatel

Pro         6                                       Proti       0

3. Rozpočtové opatření č. 1

Paní Jarkovská přečetla návrh rozpočtového opatření č. 1

Pro     6                        Proti     0

4. Směrnice pro výkon spisové a archivní činnosti na obecním úřad         (Spisový a skartační řád)

Zastupitelé schválili Spisový a skartační řád

Pro     6                        Proti     0

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil ve 20,45 a poděkoval všem za účast.

Zapsala 23. 3. 2011 Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: A. Jarkovská

V. Olmr

Starosta: Josef Pazdera

zapis-z-mimoradneho-zasedani-o-z-23-3-2011