Zápis z mimořádného zasedání O.Z. 18.7.2012

04. 11. 2012 - 19:30

Zápis z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 18. 7. 2012

   Zasedání zahájil starosta ve 20,45  hod. Prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno.

Bylo přítomno všech  7 členů obecního zastupitelstva:

p. J. Pazdera st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml.,

p. V. Olmr, p. J. Kovář a p. T. Drahota

Starosta přečetl následující program:

  1. kontrola minulého zápisu
  2. výběrové  řízení na dodavatele výstavby  objektu

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. J. Pazdera ml.  a p. V. Olmr

1. Kontrola minulého zápisu

Zápis z jednání ze dne 16. 5. 2012 přečetla p. K Šťastná. Bylo bez připomínek.

2. Výběrové řízení na dodavatele výstavby objektu

O. Z. schválilo, že vyhlásí Výběrové řízení na dodavatele výstavby objektu – ZPEVNĚNÁ PLOCHA A OPĚRNÁ ZEĎ – p. č. 949/4, 949/5,  k. ú. Masojedy

Pro             7                                    Proti           0

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil ve 21 hod. a poděkoval všem za účast.

Zapsala 18. 7. 2012 Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: J. Pazdera ml.

V. Olmr

Starosta: Josef Pazdera

zapis-z-mimoradneho-zasedani-o-z-18-7-2012