Zápis ze zasedání O.Z. 25. 9. 2013

13. 10. 2013 - 19:38

Zápis z veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 25. 9. 2013

   Zasedání zahájil starosta v 19,00 hod.  Prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno a vyvěšeno.

Bylo přítomno 6 členů obecního zastupitelstva:

p. J. Pazdera st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml.,

p. J. Kovář a p. T. Drahota

Omluven: p. V. Olmr

Starosta přečetl následující program:

  1. kontrola minulého zápisu
  2. rekonstrukce cesty do Bušince – informace o výběrovém řízení
  3. rozpočtové opatření č. 6
  4. schválení bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 952/3     v  k. ú. Masojedy do vlastnictví obce
  5. různé

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. A. Jarkovská a p. T. Drahota

 

 

1. Kontrola minulého zápisu

 

Zápis z jednání ze dne 15. 9.  2013  přečetla p. K. Šťastná. Bylo bez připomínek.

2. Rekonstrukce cesty do Bušince – informace o výběrovém řízení

 

Výběrové řízení vyhrála firma – Jiří Hovorka Autodoprava, stavební práce, Hradešín 145. Starosta byl pověřen podpisem smlouvy (po menších úpravách).

3. Rozpočtové opatření č. 6

 

p. Jarkovská přečetla návrh  rozpočtového opatření č.6

Pro             6                          Proti          0

4. Schválení bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 952/3

 

Zastupitelstvo obce Masojedy souhlasí s bezúplatným převodem pozemkové parcely č. 952/3 v k. ú. Masojedy do vlastnictví obce.

Pro             6                          Proti          0

5. Různé

Schválení bezúplatného převodu pozemkové parcely č. 660/2

 

Zastupitelstvo obce Masojedy souhlasí s bezúplatným převodem pozemkové parcely č. 660/2 v k. ú. Masojedy do vlastnictví obce .

Pro              6                          Proti          0

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil v 20,30  a poděkoval všem za účast.

Zapsala 25. 9.  2013  Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: p. A. Jarkovská a p. T. Drahota

Starosta: Josef Pazdera

zapis-ze-zasedani-o-z-25-9-2013