Zápis z mimořádného zasedání O.Z. 31.10.2012

04. 11. 2012 - 19:44

Zápis z mimořádného zasedání obecního zastupitelstva obce Masojedy dne 31.10. 2012

   Zasedání zahájil starosta v 19  hod. Prohlásil, že jednání zastupitelstva bylo řádně svoláno.

Bylo přítomno všech  7 členů obecního zastupitelstva:

p. J. Pazdera st., p. A. Jarkovská, p. K. Šťastná, p. J. Pazdera ml.,

p. V. Olmr, p. J. Kovář a p. T. Drahota

Starosta přečetl následující program:

  1. kontrola minulého zápisu
  2. bezúplatný převod parcely č.861/13

Zastupitelé program schválili a rozhodli, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť.

Ověřovateli zápisu byli zvoleni: p. J. Kovář a p. T.Drahota

1. Kontrola minulého zápisu

Zápis z jednání ze dne 26.9. 2012 přečetla p. K Šťastná. Bylo bez připomínek.

2. Bezúplatný převod parcely č.861/13 v k.ú.Masojedy

Zastupitelstvo obce Masojedy souhlasí s bezúplatným převodem pozemkové parcely č. 861/13 v k.ú. Masojedy do vlastnictví obce.

Pro             7                                    Proti           0

Zasedání O. Z. nebylo přerušeno, starosta zasedání ukončil v 19,30 hod. a poděkoval všem za účast.

Zapsala 31.10.2012 Kristýna Šťastná

Ověřovatelé zápisu: J.Kovář

T.Drahota

Starosta: Josef Pazdera

zapis-z-mimoradneho-zasedani-o-z-31-10-2012